WELKOM DIENSTVERLENING ROUTE BESCHRIJVING TOOLS change your prefered language..
Algemene Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten voor onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend van toepassing:
 
1. Nationaal wegvervoer, "Algemene Vervoerscondities 2002", (A.V.C. 2002);
 
2. Internationaal wegvervoer, "Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg" (C.M.R.);
 
3. Expeditiewerkzaamheden, "De Nederlandse Expeditievoorwaarden";
 
4. Distributie, "Physical Distribution Voorwaarden";
 
5. Opslag en bewaarneming, " Algemene Opslag Voorwaarden";
 
6. Als betalingsvoorwaarden, in aanvulling op bovengenoemde voorwaarden, hanteren wij de "Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden";
 
7. Afschrift van de voorwaarden en van die, waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zal de opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden;
 
8. De laatste versies van alle bovengenoemde condities zijn van toepassing op de overeenkomst inclusief het feit dat de opdrachtgever Fuji Logistics Europe B.V. te allen tijde stelt en vrijwaart van iedere claim (fiscale navorderingen, boetes en overige financiŽle schadeloos vorderingen) in relatie tot een vergeven opdracht aan Fuji Logistics Europe B.V.;
 
9. Toepasselijk recht en geschillen
  - De overeenkomsten tussen Fuji Logistics Europe B.V. en CliŽnt worden beheerst door Nederlands recht;
  - Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam of Den Haag.

Terug naar Bedrijfsinformatie