WELKOM DIENSTVERLENING ROUTE BESCHRIJVING TOOLS change your prefered language..
Douane aangiftesystemen
Aangiften voor douanevervoer (NCTS)
Goederen die in Nederland binnenkomen, maar bestemd zijn voor een andere bestemming binnen de EU, worden vervoerd onder douanetoezicht: transit. Deze goederen worden vervoerd, terwijl de inklaring later plaatsvindt; ze blijven tot aan de definitieve invoeraangifte (of wederuitvoer uit de EU) onder toezicht van de douane.
Op deze manier kunnen goederen, zonder betaling van invoerrechten en andere belastingen toch naar een bestemming binnen of buiten de EU gevoerd worden. Buiten de EU-landen doen ook de EVA-landen (Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) mee.
Uiteraard wil de Douane wel de zekerheid dat wanneer de goederen niet de aangegeven bestemming bereiken, toch de verschuldigde belastingen kunnen worden geÔnd. Daarom dient de aangever een borg te stellen bij de Douane.
Om de hoogte van de belastingen te kunnen bepalen, dienen alle gegevens die de hoogte van de belasting bepalen, op de douaneaangifte te worden vermeld.
Douanebestemming
Zodra de chauffeur met de goederen de plaats van bestemming heeft bereikt moet de transporteur zich met de goederen bij de Douane melden. Vervolgens krijgen de goederen een nieuwe douanebestemming (bijvoorbeeld invoer, wederuitvoer of inslag in een entrepot). Zodra de nieuwe douanebestemming bekend is, wordt de aangifte voor het douanevervoer 'gezuiverd'.
Zuivering
Wanneer een aangifte voor douanevervoer wordt gemaakt, stuurt de aangever een Transit vertrekmelding naar de Douane. Deze wordt door de Douane geregistreerd met een uniek Movement Reference Number (MRN-nummer). Het kantoor van bestemming (in Nederland maar ook in een andere lidstaat), krijgt dit MRN-nummer door. Bij aankomst van de goederen op het kantoor van bestemming en het toekennen van een nieuwe douanebestemming, wordt het MRN-nummer van de Transit aangifte opgegeven. In het NCTS systeem wordt dit nummer herkend. Vervolgens gaat er een melding terug naar het kantoor van herkomst en vindt de zuivering van de aangifte plaats. De borgstelling van de aangever wordt weer vrijgegeven.
Sagitta Invoer - Aangifte ten invoer
Om de Douane in staat te stellen alle goederen die de Gemeenschap binnenkomen te controleren, is in de wet vastgelegd dat voor al deze goederen een aangifte moet worden gedaan. Zowel bij het binnenkomen in de EG, alsook wanneer deze onder een douaneregeling worden geplaatst. Als de goederen binnenkomen en daarna weer doorgevoerd worden hoeft slechts en summiere aangifte te worden gedaan. Worden de goederen in het vrije verkeer gebracht, dan moet een douaneaangifte worden gedaan. Deze douaneaangifte wordt gedaan in Sagitta-invoer. Het is niet nodig dat de eigenaar van de goederen (de importeur) zelf de aangifte doet. Fuji Logistics kan daarvoor zorg dragen. Bij een aangifte ten invoer heft de Douane alle rechten bij invoer en controleert zij of aan alle bepalingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM) is voldaan. Uiteindelijk worden de goederen “vrijgegeven” en kan de eigenaar over de goederen beschikken.
Profielen en kleuren
W I T - Na indiening van de elektronische aangifte, wordt aan de hand van een selectieprofiel bepaald of een controle nodig is. Wanneer er geen controle van de goederen volgt, valt de aangifte “wit”. Na korte tijd ontvangt de aangever dan het retourbericht: toestemming tot wegvoering.
O R A N J E - Het kan ook voorkomen dat de aangifte “oranje” valt. Dat is het teken dat de Douane de aangifte wil controleren aan de hand van de bescheiden (oorsprongsverklaring, factuur e.d.). De aangever ontvangt dan het retourbericht: bescheiden overleggen. Na een controle van de bescheiden, die door de aangever zijn overlegd, kan alsnog een toestemming tot wegvoering volgen. Ook is het mogelijk dat de Douane nog meer aanvullend onderzoek instelt.
R O O D - Het “rood” vallen van de aangifte betekent dat de Douane de goederen fysiek zal controleren. Als de goederen nog – bijvoorbeeld – in Rotterdam op de container terminal staan moet de hele container door de scan en eventueel worden uitgepakt. Als de goederen zich ergens in een vrachtauto, of in een loods bevinden, komt de douane met een mobile team de goederen komen controleren. Pas nadat deze controles zijn uitgevoerd wordt de toestemming tot wegvoering gegeven. Als alle controles zijn afgerond krijgt de aangever een Uitnodiging Tot Betaling (UTB). Op deze UTB staat de Mededeling BeŽindigde Verificatie en een opgave van de belastingen die men verschuldigd is.
Sagitta Uitvoer - Aangifte ten uitvoer
De procedure bij uitvoer van goederen is niet veel anders dan de hiervoor beschreven procedure bij invoer. Ook hier wordt op basis van een selectieprofiel bepaald of er moet worden gecontroleerd. Echter, aangezien er bij uitvoer meestal slechts een gering fiscaal belang van toepassing is, vinden er minder vaak controles plaats. De gegevens die bij de aangifte worden aangeleverd, dienen veelal een statistisch doel (CBS) maar ook om aan te tonen dat het nultarief voor de omzetbelasting (BTW) van toepassing is. Wanneer er wel een fiscaal belang is (bijvoorbeeld bij landbouwrestitutie), of een niet-fiscaal belang (in het kader van het eerder genoemde VGEM) kan de aangever rekenen op een controle. De Sagitta uitvoer aangifte gemaakt op het moment dat de goederen klaar staan om geladen te worden. De aangever geeft in zijn aangifte aan op welk tijdstip de goederen geladen zullen worden. Wanneer de Douane voor die tijd geen fysieke controle heeft ingesteld, kan de aangever de goederen gaan laden. Er geldt een minimum meldingstijd van 30 minuten. Wanneer de aangever bij het laden nog geen beschikking heeft over de voertuiggegevens (identificatie en nationaliteit) of het containernummer, mag dit later – nadat het laden is afgerond – alsnog bekend gemaakt worden aan de Douane door middel van het bericht “Einde Laden”.

Terug naar de vorige pagina...