WELKOM BEDRIJFSINFORMATIE ROUTE BESCHRIJVING TOOLS change your prefered language..

Locatie en pand
Wij zijn gevestigd op het representatieve bedrijvenpark 'de Wetering' in Sassenheim, vlak langs de A44. Ideaal gesitueerd tussen de lucht- en zeehavens van Schiphol (ca. 15 minuten) en Rotterdam (ca. 30 minuten).
Er is voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte voor bezoekers en vrachtwagens.
Wij hebben de beschikking over ruim 7.000 m2 opslag en het magazijn heeft een hoogte van bijna 9 meter.
Ons pand is voorzien van een inbraak- en brand-detectiesysteem, met een toegangscontrole en buiten de openingstijden wordt er gesurveilleerd door een bewakingdienst.
Goed opgeleide en enthousiaste medewerkers hebben de beschikking over de modernste apparatuur en software zoals heftrucks van Still en het door de douane goedgekeurd Warehouse Management Systeem WICS.


Douane formaliteiten
Fuji Logistics heeft diverse douane-vergunningen. Voor het in- en uitklaren maken wij gebruik van het zogenaamde Sagitta Invoer & Uitvoer Programma.

Doordat wij rechtstreeks verbonden zijn met het elektronisch in- en uitvoerprogramma van de douane kunnen wij vanuit Sassenheim op elke gewenste plaats in Nederland goederen in- en uitklaren, zodat de klant op een zeer snelle en adequate manier over zijn goederen kan beschikken of deze kan uitleveren.
Daarnaast zijn wij aangesloten op het NCTS-programma van de douane (TRANSIT), zodat ook goederen vervoerd kunnen worden die nog onder douanetoezicht vallen.

Wij kennen de internationale regels van douane- en belastingwetgeving en nemen deze zorg graag over van onze opdrachtgevers.

Klik hier voor meer over douane aangiftes.


Opslag van goederen
In Sassenheim beschikt Fuji Logistics over een eigen Douane-entrepot, type C.
Alle in- en uitslagen moeten in de voorraadadministratie worden opgenomen.
De fysieke controle door de Douane wordt deels vervangen door een controle van onze administratie als entrepothouder.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw goederen (tijdelijk of voor een langere periode) op te slaan in ons Douane-entrepot in Sassenheim.
Hier kunnen producten worden behandeld (bijvoorbeeld uit-, om- en verpakken en sorteren) zonder dat invoerrechten en belastingen moeten worden betaald. Pas als de goederen de opslag verlaten dienen de verschuldigde belastingen te worden voldaan of moet er een transitdocument worden opgemaakt.

De voordelen van goederenopslag in een entrepot:
Een cash flow- en rentevoordeel.
 Er zijn geen invoerrechten en/of BTW verschuldigd voor deze goederen:
 - Betaling pas na verkoop aan een andere EU lidstaat of EVA-land
 - Bij verkoop aan een niet-EU lidstaat zijn geen heffingen verschuldigd;
Ongelimiteerde opslagperiode;
De inklaringen van de goederen wordt in de eerste week van de daarop
 volgende maand uitgevoerd;
Minder interventie van de Douane;
Flexibiliteit


Fiscale Vertegenwoordiging
Fiscale Vertegenwoordiging kan van belang voor buiten Nederland gevestigde ondernemingen.
Deze kunnen, met Fiscale Vertegenwoordiging, gebruik maken van de mogelijkheid om geen invoer BTW te betalen.
Fiscale Vertegenwoordiging is interessant voor buitenlandse ondernemers die via Nederland goederen willen distribueren.
Na inklaring zijn de goederen vrij en is er geen douane bemoeienis meer. Hierdoor kunnen de goederen sneller en onbelemmerd opgeslagen en vervoerd worden.
Intra Communautaire Levering en Verwerving (ICL / ICV)
Bijvoorbeeld, als wij voor u goederen inklaren die bestemd zijn voor een in Europa gevestigde onderneming, zullen er invoerrechten verschuldigd zijn.
Fuji Logistics neemt de verantwoording voor de invoer BTW op zich als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger.
Echter, er wordt geen BTW over de invoer in Nederland betaald omdat deze verlegd wordt naar onze BTW-administratie.
De BTW zal Fuji Logistics vervolgens als een Intra Communautaire Transactie (ICT) aan de importeur van de zending doorgeven. Dat wil zeggen dat Fuji Logistics conform de Europese wetgeving de BTW als een Intra Communautaire Levering (ICL) op naam van deze onderneming zal zetten.
De importeur dient op zijn beurt deze BTW in zijn land te verwerven met een Intra Communautaire Verwerving (ICV).
In de praktijk komt het er op neer dat de importeur de goederen voor de BTW als het ware in Nederland heeft gekocht.


Wij treden als Fiscaal Vertegenwoordiger op voor meerdere bedrijven.
Belt u ons als u hier meer over wilt weten.

▲ Top